Search

Ayşe Taşpınar

Ayşe Taşpınar

Sosyal Bilimci, Kalite Yönetim Uzmanı, Girişimci.

(Henüz sosyal medya kanallarında kendisini tümüyle aktif olarak ifade etme konusunda zaman yaratamadığı için, hizmet alacağınız işletmenin kurucusu ve CEO’sunu haklı olarak tanımak isteyeceğinizden, bu bölümü biraz detaylı tutmayı tercih etmiştir…)

1987 yılında Kırklareli/Lüleburgaz’da doğmuştur. İlköğretim ve Lise öğrenimini doğduğu şehirde tamamlamıştır. Öğretmeninin, bir veli toplantısında “Bu çocuğun matematiği çok iyi, üniversitede sosyal alanlarda okumayı planlayarak hata yapıyor.” diyerek uyarmasına karşılık, “O halde, o da matematiği kuvvetli bir sosyal bilimci olur.” diyen ailesinin desteğini arkasına alarak, halen güncel araştırmalarını devam ettirdiği sosyal bilimler alanında yüksek öğrenimine devam etmiştir. Üniversite sınavlarında tek tercih ettiği alan olan ve 2.’likle girdiği Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans diplomasını Marmara Üniversitesi’nden, Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü yüksek lisans derecesini ise Sabancı Üniversitesi’nden edinmiştir. En sevdiği ders olan matematiği, çalışma hayatında deneyimlediği B2G, B2B ve B2C alanlarının tümünde, büyük bir keyifle uyguladığı görevlerde bulunmuştur. Algoritmanın, yapay zekanın hemen her alanda varlığını hissettirdiği dijitalleşme çağında; tarih, sosyoloji, antropoloji bilgisiyle matematiği harmanlamanın öneminin gittikçe artması, kendisi adına oldukça heyecan vericidir.

Sahip olduğu geniş sosyal bilimler perspektifiyle, iş dünyasına kendi geliştirdiği özgün yöntemlerle katkı sunmayı kendine gaye edinmiştir. Günümüz iş dünyasının, süregelen danışmanlık öğretilerinden farklı olarak, daha geniş perspektifteki bilgilerle harmanlanması gerektiğine inanmaktadır. Hermes Academy’yi kurarken, Antik Yunan mitolojisinde “ticaretin ve tüccarların koruyucu tanrısı” olduğuna inanılan ve aynı zamanda “bilginin tanrısı” olan Hermes’in mitolojik hikayelerinden ilham almıştır. Hem kendi çalışmalarında hem de hizmet sunduğu iş insanlarına “ihtiyaç duydukları bilginin” yol göstermesi temennisiyle “Hermes Academy”yi kurmuştur.

2019 yılında KOSGEB tarafından yürütülen ve TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası iştirakleriyle desteklenen bir bölgesel kalkınma projesi kapsamında Proje Uygulama Danışmanı olarak Gaziantep ilinde özel sektör alanında danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır. B2G hizmetlerinden B2B hizmetlerine geçiş yaptığı bu dönemin, tarihi İpekyolu ticaret yolu üzerine bulunan Gaziantep şehrinde gerçekleşmesinin, müteşebbislik ruhunu benimsemesinde çok kıymetli katkıları olmuştur. Kendisine gösterdikleri sevecenlik ve mütevazilik için Gaziantepli iş insanlarına her daim şükran dolu olacaktır. Bu dönemdeki deneyimi, iş dünyasında daha büyük ölçekli katkılar sunacağı konusunda kendisini motive etmiştir. Bugün, B2B ve B2G alanlarında ağırlıklı olarak hizmet verse de, esasen ticari hayatla ve profesyonel yaşamla ilk tanışma deneyimi 70 yılı aşkın süredir faaliyette olan, aile bireylerine ait perakende tekstil satış mağazasında başlamıştır. Çocukluk çağında, okul tatillerinde kendisine verilen minik sorumlulukları yerine getirmenin hazzı ve günlük harçlıkların verdiği mutluluğun yanı sıra, burası onun ilk müşteri davranışlarını, işveren-çalışan-tedarikçi-müşteri ilişkilerini gözlemediği bir okul olmuştur. Toplumsal kuralları, bir bireyin ancak karşısındakiyle birlikte var olabileceğini burada öğrenmiştir.

2012-2019 yılları arasında Goethe-Institut tarafından yürütülen ve Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde uygulanan ulusal ve uluslararası projelerde; proje geliştirme, proje yönetimi, izleme ve değerlendirme ve kurumsal iletişim alanlarında görev almıştır.

2011 yılından bu yana, Türkiye’deki sivil toplum kurumları tarafından yürütülen pek çok Avrupa Birliği bölgesel kalkınma projelerinde proje yönetimi ve izleme-değerlendirme alanlarında görev almıştır. TC Kalkınma Bakanlığı SODES Programında Güneydoğu Anadolu bölgesinde uygulanan projelerin değerlendirilmesi aşamasında Dış Değerlendirici olarak görev almıştır. Avrupa ve Ortadoğu’daki 20’ye yakın ülkede çeşitli eğitim ve sertifika programlarına katılmış aynı zamanda uluslararası ekiplerle yurtdışında ortak çalışmalarda bulunmuştur. Bu projeler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler gibi kurumlarca gerçekleştirilirken, pek çoğunda Türkiye'yi ve Türk kurumlarını temsilen katılım göstermiştir. Her daim uluslararası ekiplerle çalışması sebebiyle, farklı kültürlerden ve coğrafyalardan gelen çalışma arkadaşlarından yeni yöntemler, yeni bakış açıları öğrenme şansına erişmiştir.

Erkek çocuk cezaevinde gönüllü çalışmalarda bulunmak, Bosna-Hersek’te bir ay boyunca savaş sonrası toplumun yapılanma düzenini incelemek üzere yaz okuluna katılmak, Hırvatistan, İtalya, Fransa ve Belçika’da bulunan 5 cezaevinin örnek yapılanma çalışmalarını incelemek gibi, insanlığın farklı “hal”lerini incelemek üzere pek çok çalışmalarda bulunmuştur. Gerek akademik olarak gerekse bu saha çalışmalarında, insanlık tarihinin farklı hallerini incelerken, uygarlıkların ilham verici yanlarına, insanlığın daha güzel bir dünya yaratma yolunda her zaman bir çıkış yolu bulduğu durumlara odaklanmayı tercih etmiştir.

“Şehir Yoksulluğunda Delikanlılık: Hayatta Kalmanın ve İtibarın Peşinde” başlıklı yüksek lisans tezinde, modern dünyadaki erkekliğin sorunlarının yanı sıra, ülkemizin geçirdiği ekonomik değişimler ve bunların etkileri üzerine kafa yorduğu bir çalışma gerçekleştirmiştir. Ekonomik yapıların ve maddi olanakların insan doğası üzerindeki değiştirici ve dönüştürücü etkisi üzerine halen okuyup araştırmaktadır.

Ayşe Taşpınar, “iş” olgusunu, her şeyden önce bir bireyin kendini dünyaya ifade ediş biçimi olarak görmektedir. Üretmekten ve çalışmaktan keyif alan, işi hem bir kendini ifade ediş biçimi, hem de içinde bulunduğu kainata katkı sunmak olarak gören bireylerle yollarının kesişmesini ve onlara bu yolculuklarında destek sunmayı hedeflemektedir.

ŞİMDİLİK, mesleki hizmetlerini sunarken istifade ettiğini düşündüğü bazı sertifika ve diplomalar aşağıdaki gibidir. İflah olmaz bir öğrenme meraklısı olarak, hizmet sunduğu kişi ve kurumlarla birlikte öğrenmeye ve kendini geliştirmeye devam etmektedir.

-ISO 21502 Kıdemli Baş Proje Yöneticisi
-Kalite Yöneticiliği Uzmanı (İstanbul Teknik Üniversitesi – Uzmanlık Programı Birinciliği)
-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri İç Tetkikçi
-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri İç Tetkikçi
-ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İç Tetkikçi
-Dış Ticaret Uzmanı (Milli Eğitim Bakanlığı)
-Mali Tablolar Analizi

Eğitim Bilgileri

- Sabancı Üniversitesi, Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Tezli Yüksek Lisans (İngilizce, Burslu)
- Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans (İngilizce)

Türkçe ve İngilizce dillerinde profesyonel hizmet vermektedir. Fransızca ve Almanca iletişim kurabilmektedir

X