Search

Hermes Academy

PECB ISO Standartları Eğitimleri

Hermes Academy Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti., Kanada merkezli bir IAS ve UKAS Akredite Kişi Belgelendirme Kuruluşu olan PECB şirketinin tüm sertifikalandırma ve eğitim içeriklerinin dünya çapında satışını yapmakta yetki sahibi/otorize olmuş bir şirkettir.

HERMES ACADEMY

Katılım Sertifikaları

-Çatışma Çözümü ve Müzakere Eğitimleri (Simülasyon oyunları ile)
-Hizmet Sektörü Çalışanları için Hizmet Kalitesi Eğitimi
-Hizmet Sektörü Çalışanları için Etik, Nezaket ve Protokol Kuralları Eğitimi
-Yabancı Yatırımcılar için Türkiye'de Ticari Hayat Atölyesi

HERMES ACADEMY

Yönetim Danışmanlığı

“Yönetim” kavramının temelinde iki unsur vardır: kaynakların dağılımı ve gücün dağılımı.

Learn & Achieve

Dijital Pazarlama & Marka Yönetimi

Rekabet artık global düzeyde, ancak fırsatlar ve yeni pazarlar da öyle.

9 Eğitim

PECB ISO Standartları Eğitimleri

4 Eğitim

Katılım Sertifikaları

Hermes Academy

Yönetim Danışmanlığı

Dijital Pazarlama & Marka Yönetimi

HERMES ACADEMY
img
img

“Önce, Zarar Verme!” Prensibi (Primum non nocere)

Danışmanlık hizmeti her şeyden önce bir müdahale yöntemidir. İyileştirme amaçlı her müdahale öncesinde, mevcut durumun iyi işleyen yerlerini analiz ederek ve zarar vermeden iyileştirme yöntemleri tasarlamaktayız.

Eğitimler

Hermes Academy Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti., Kanada merkezli bir IAS ve UKAS Akredite Kişi Belgelendirme Kuruluşu olan PECB şirketinin tüm sertifikalandırma ve eğitim içeriklerinin dünya çapında satışını yapmakta yetki sahibi/otorize olmuş bir şirkettir.

ISO 27001 Information Security Management Systems – Lead Implementer

Course Title Download Brochure Programme Overview Learning Objectives Who should attend? Programme Overview As the world is moving faster than […]

ISO 27001 Information Security Management Systems – Lead Auditor

Course Title Download Brochure Programme Overview Learning Objectives Who should attend? Programme Overview As the world is moving faster than […]

Hermes Academy

Sıkça Sorulan Sorular

Karar alma mekanizmasındaki imza yetkisi olan kişilere (işletme sahipleri, girişimciler, yöneticiler) karar alma süreçlerinde yol arkadaşlığı yapmak demektir. Hizmet sektörüne ait bir profesyonel çalışma alanıdır. Bilgi ağırlıklı bir sektördür. Bir “müdahale” tekniğidir. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik temel ilkeleridir. Aynı zamanda “rıza” işin olmazsa olmazıdır; yönetimin ve kurumun danışmanın müdahalesine razı olmasıdır. Global anlamda da ISO 20700 Yönetim Danışmanlığı standardı çerçevesinde icra edilmektedir.

Hayır. Kurumunuz bir tüzel kişilik olabileceği gibi, bir kamu kurumu, uluslararası, uluslarüstü, hükümetlerarası kurum veya sivil toplum kuruluşu olabilir.

Kurumun içinde bulunduğu “A” noktasının analizi eder, ardından ulaşılmak istenen “B” noktasına giden yol haritası geliştirerek çözüm önerileri sunar. Danışman, bir kurumun iç insan kaynağı yerine geçmez.

Hizmetlerimizi sunarken, güncel kalite standartları, çatışma çözümü, müzakere, iş sürekliliği, risk yönetimi, dayanıklılık, çeviklik alanlarının geliştirdiği ölçekleri kullanıyoruz. Tüm çözüm önerilerimiz değişen çalışma şartları, yeni şirket modelleri, yeni insan kaynakları modelleri ve güncel dijital pazarlama tekniklerini içermektedir.

Makineleşmenin tamamlanması ve hatta robotlaşma, yapay zeka gibi konuların gündeme gelmesiyle imalatın pek çok zorlu safhasını insanlık artık çözmüş durumda. Talebin arzdan fazla olduğu dönemleri geride bırakan günümüz imalat sektöründe, artık size sürdürülebilirlik sağlayan şeyler hizmet kaliteniz, yeni pazarlara ulaşma beceriniz ve hem iç müşteri (çalışanlarınız), hem de dış müşterinizle iletişim biçimimizdir.

Hayır. Baş denetim faaliyetini gerçekleştirmek ile bu denetimler öncesi iç yapınızı oluşturmak, kurum kültürünü inşaa etmek aynı zamanda denetimler sonrasında bunu bir organizasyonel yapı haline getirmek farklı çalışma alanlarıdır. Baş denetim faaliyetlerinin gerçekleşmesinin, ve kurumsal kapasiteyi güçlendirmeye yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin farklı şirketler tarafından sağlanması en sağlıklı olanıdır. 

ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı), 1947 yılından bu yana dünyanın her yanından farklı sektörlerdeki uzmanların iştirakleriyle oluşturulan sektörel bazlı standartları hazırlayan ve bunları ortalama 5 yılda bir güncelleyen bir kurumdur. ISO, hiçbir ülke için hukuki bir zorunluluk getirmez, bir öneriler bütünü sunar.

Özellikle günümüzde eğitimin artık daha ulaşılabilir olduğu ve iş hayatındaki rekabetin arttığı bir dünyada, neyi yaptığınızın yanı sıra nasıl yaptığınız daha önemli olmaya başladı. “Ne” yaptığınız örgün eğitim ve mesleki yeterlilik belgelerinizle ölçülür. “Nasıl” yaptığınız ise hangi standartları takip ettiğiniz veya izlediğiniz ekol belirler. ISO standartları da yıllardır bunun en global ölçeğidir.  

Dolayısıyla, sunmuş olduğumuz uluslararası IAS ve UKAS  akredite ISO standartları eğitimlerine edinerek şunları ilan etmiş oluyorsunuz: 

-Global düşünüyorum. 

-Neyin yapıldığının yanında bunu nasıl yapıldığını da önemsiyorum.

-ISO’nun sürekli güncellenen bir öneriler bütünü olduğunu biliyorum bu da demek oluyor ki ben de kendimi meslek hayatım boyunca hep güncelleyeceğim ve şu anda da en güncel bilgiye sahibim. 

-”Uyum” ve “ortak terminoloji” benim için iş hayatında önemli kavramlardır.

 

Ve dahası, eğer profesyonel hayatıne henüz başlamış veya başlamaya aday bir öğrenci iseniz, tekerleği yeniden keşfetmek zorunda kalmadan bu donanıma ulaşmanızda kılavuzluk edecek ve iş yaşamına uyumunuzu hızla sağlayacak, kabul görmenizi sağlayacak bir dizi yeti kazanmış olacaksınız.

Hayır. Eğitimi aldıktan ve ilk sınavınıza girdikten sonra, sınavdan başarısız olmanız durumunda 1 yıl içerisinde ücretsiz 2. bir sınava daha girme hakkınız bulunmaktadır.

22.000’den fazla ISO standardının periyodik olarak birkaç yılda bir güncellenmektedir. Hem standartlar güncellenir, hem de bu belgeye sahip kişiler, kurumlar ve dahi bu belgeleri kişilere ve kurumlara ulaştıran danışman ve eğitmenler periyodik aralıklarla yeterliliklerini güncellemekle tabidirler.

CPD (Continuing Professional Development – Sürekli Mesleki Gelişim) puanı, öğrenme ve geliştirme faaliyetlerinin zamanını ve kalitesini ölçen birimlerdir. Uluslararası kabul gören bir ölçektir. Yaşamınız boyunca CPD puanı ile sertifikalandırma yapan her bir eğitim sonunda puanınıza ekleme yapılmaktadır. PECB ISO Standartları eğitimleriyle sizlere bunu sağlamaktayız.

Ayrı eğitimler olabileceği gibi, paket olarak da size özel çözümler üretebiliriz. Bu paketlerde ihtiyaçlarınıza göre eğitimlerin süreleri ve oranı farklılık gösterebilir. Bu konuda bize dilediğiniz zaman danışmaktan çekinmeyiniz.

Öncelikle satış faaliyeti ve pazarlama faaliyetlerinin farklı şeyler olduğunu önemle vurgulamak isteriz. Pazarlama; satış öncesi, satış esnasında ve satış sonrasında da devam eden ve rekabet ortamında önemi her geçen gün katbekat artan bir çalışma alanıdır.  Sunduğumuz pazarlama faaliyetleri, dijital pazarlama ve satış kanalları üzerinden 360 derece marka görünürlüğünüzü oluşturarak, ürün ve hizmetlerinize en uygun müşteri ile sizi buluşturmayı hedeflemektedir. Satış gerçekleştirebilmeniz için pazarlama faaliyetlerinizin her zaman güçlü olması gerekir.

Hermes Academy

BLOG

No post Found
X