Search

Yönetim Danışmanlığı

“Yönetim” kavramının temelinde iki unsur vardır: kaynakların dağılımı ve gücün dağılımı.

img img img
img

“Yönetim” kavramının temelinde iki unsur vardır: kaynakların dağılımı ve gücün dağılımı.

Bu iki unsurun daimi olarak, kurumunuzun güncel hedeflerine hizmet eder şekilde tasarlanması gerekir. Yöneticisi olduğunuz oluşumun; bir özel şirket, bir kamu projesi veya kişisel bir proje olması fark etmeksizin, bu iki temel unsurun varlığı tüm durumlar için geçerlidir.

Yönetim biçiminizin ve firmanızın organizasyonel stratejileri en son ne zaman kurgulandı? Hangi dönemin başarı hikayelerinden ilham alındı? Veya belki de, zamanında oldukça heyecan verici olan fakat artık modası geçmiş hangi başarı mitlerine saplanıp kalındı? 

 

Özgeçmişi takdirlerle ve başarılarla dolu bir yöneticisiniz. O en sonki büyük başarınızın kefini elbette çıkarmak isteyeceksinizdir. Hakkınız. Ancak siz bu zafer sarhoşluğunu yaşarken, sisteme yeni dahil olan rakipleriniz de sizle aynı araçları ve güçleri mi kullanıyorlar?

 

Belki de yolun henüz çok başında bir girişimcisiniz. Bunun sebebi yaşınız, girişiminizin olgunluk dönemi veya henüz atıldığınız sektörün yeniliği olabilir. Doğruluğu test edilmemiş pek çok bilgiye maruz kaldığımız bu teknoloji çağında, hangi yontulmuş başarı önerilerini dinliyor ve kendinizi başarısız ilan ediyorsunuz? Başkalarına ait, geçmişte yaşanan ve süresini doldurmuş başarı hikayelerini dinleyerek ve onları taklit etmeye çalışarak belki de şu anda gelecekte sizin fikir ve ürünlerinize ihtiyaç duyan çok sayıda insanı kendinizden mahrum bırakıyorsunuz…

 

Üretici-tüketici ve işveren-çalışan-paydaş ilişkilerinin geri dönüşü olmayan bir şekilde dönüştüğü günümüz iş hayatında, yönetici rolünüzü layıkıyla yerine getirmek, sektörel bilgi dağarcığınızın güncel kalması ve hedeflerinize en verimli ve sade yollarla ulaşabilmeniz adına size 360 derecelik bir perspektiften danışmanlık hizmeti sunmaktayız. 

 

İşinizin ne kadar ehli olursanız olun, her zaman dışarıdan size tarafsız yaklaşan bir göz ile çok daha güçlü adımlarla ilerleyeceksinizdir. 

 

Önemli olan sahip olduğunuz güç veya varlıklar değildir. Onları nasıl yönettiğinizdir. 

 

Danışmanlık paketlerimizi tasarlarken size de ilham olması adına önerilerimiz şu şekildedir:

Kuruluş


-Girişimci destekleri
-Temel ihtiyaçlara yönelik ekip oluşturma (çekirdek kadro yönetimi)
-Vizyon, misyon, anayasa oluşturma
-Outsourcing
-Entegre KaliteYönetim Sistemi kurulumu
-Finansal stabilizasyon
-Bütçe oluşturma
-Pazarlama =>Pazara Giriş, tutunma
-Marka konumlandırma
-Networking yönetimi
-Müzakere becerileri

Büyüme


-Mali tablolar analizi (min. 3 yıllık)
-Finansal Verimlilik
-Entegre yönetim sistemleri kuruluşu/güncellemesi
-Yatırım olanakları analizi (risk analizi), Devlet destekleri
-Pazar Yeri analizi (dış ticaret ve/veya e-ticarete giriş hizmetleri)
-Network yönetimi, Grup yönetimi
-Uzaktan ekip yönetimi
-Hibrit çalışma
-Tesis Yönetimi, fiziksel alan düzenlemesi
-Sosyal ve Çevresel Etki Analizi

Verimlilik (Küçülme)


-Mükerrer işleri tespit etme ve azaltma
-Mali tablolar analizi (min. 5 yıllık)
-Verimilik için sistem kurulumu (enerji, çevre vb.)
-Dijitalleşme & Hibrit ekiplerin yönetimi
-Yenilenen görev tanımları
-Finansal tablo analizleri
-Katma değeri olmayan ürün ve faaliyetleri belirleme / Pazardan çekilme
-İmaj ve itibar yönetimi (pazardan çekilme evresinde)
-Yeni iş akış planları

Yönetim Devri / El Değiştirme


-Aile şirketlerinde el değiştirme veya ortaklık devri/değişimi -Handover yönetimi
-Pazar konumlandırma
-Ekiplerin görev teslimi / sistem değişimi
-İmaj ve itibar yönetimi -Networking yönetimi

Proje Yönetimi


İşletmenin veya kamu kurumunun temel faaliyetleri dışında, mevcut personel veya dışarıdan geçici süreli hizmet alımı yoluyla uyguladığı belirli süreli ve belirli hedef(ler)i olan faaliyetler “proje” kapsamında değerlendirilir. (Devlet teşvikleri ve hibeler dahil)
-Hukuki mevzuat ve paydaşların talepleri hakkında personeli bilgilendirme
-Zaman çizelgeleri oluşturma
-Projeye ilişkin görev dağılımı oluşturma & outsourcing ihtiyacını tespit etme
-İş akış planları
-Risk analizleri
-İç ve dış iletişim çalışmaları
-Exit Strategy

Hizmet Kalitesi


-İmalat sektörü için; paydaşlar ve tedarik zincirindeki tüm süreçler için B2B alanında Hizmet Kalitesi Risk Analizi çalışmaları sunulmaktadır.
- Hizmet sektöründeki (sağlık, turizm, finans, kamu hizmetleri) faaliyetler için B2C alanında geliştirilen hizmet kalitesi risk analizi çalışmaları sunulmaktadır.
-Hizmet sektörü veya imalat sektöründeki “satış, pazarlama, insan kaynakları” gibi firmaların müşteri ile temas halindeki hizmet içeren departmanlarının performansını artırma adına B2C alanında hizmet kalitesi risk analizleri yapılmakta ve çeşitli yöntemlerle müşterilerinizden geri bildirimler sağlanmakta, pazar araştırmaları yapılmaktadır.

Yabancı Yatırımcılar için Türkiye Pazarına Giriş


Türkiye’de ticari faaliyet göstermek amacıyla pazara giriş yapmak isteyen yabancı yatırımcılara yönelik danışmanlık faaliyetlerini içermektedir. Yalnızca İngilizce dilinde gerçekleşmektedir.

X